Rekuperace

Co je to rekuperace?

Rekuperace je způsob zpětného získávání tepla. Venkovní vzduch je nasáván přes rekupreační výměník uvnitř vzduchotechnické jednotky. Do této jednotky je z druhé strany přiváděn odpadní vzduch z objektu, který je již teplý.Nasávaný venkovní vzduch je takto předehříván. Oba přivody vzduchu jsou od sebe odděleny soustavou kanálků, které zabraňují zpětnému průniku pachů.

Účinnost

Reálné účinnost rekuperace se pohybje u většiny zařízení od 30% do 90%. Stupňe účínnosti se posuzují následovně. Nad 60% už je dobrá, nad 80% pak výborná. Účinnost rekuperace se pak odvyjí od kvality vzduchotechnického zařízení, obsahu průtoku a typu rekuperačního výměníku.

Využití

Vzduchotechnická zařízení jsou instalovány přímo do větracích jednotek. Rekuperaci lze využít jak v rodinných domech a bytech, tak i v průmyslových objektech, zastřešených bazénech atd. Lze ji prakticky využít i v letních měsících, kdy dochází k rekuperaci chladu. Teplý vzduch z venku je ochlazován odváděným, klimatizací ochlazeným vzduchem.

Schémata funkce rekuperace

Videoprezentace rekuperační jednotky Futura