Zajišťujeme

Komponenty ETI

Dodáváme komponenty společnosti ETI. Potřebujete elektroinstalační materíál?
Ozvěte se!

Hromosvody

Stavíte dům nebo děláte rekonstrukci střechy? Zavolejte, namontujeme Vám hromosvod dle platných norem a legislativy. 

Elektrorevize

Zajišťujeme elektrorevize.

Komponenty ETI

Nabízíme  sortiment z oblasti komponentů elektronistalace, jako jsou pojistky, jističe, proudové chrániče, přepěťové pojistky, stykače a rozvaděče.

Hromosvody

Pro rodinné domy a firmy doporučujeme montáž hromosvodů a přepěťových ochran. Ochráníte tak velké množství elektrospotřebičů a elektroniky, které jsou citlivé na přepětí.

Mějte v pořádku celou hromosvodovou soustavu, abyste předešli škodám způsobeným průchodem bleskového proudu, díky kterému může dojít k požáru a úrazům.

 

  • ochrańte svůj majetek hormosvodem
  • následky blesku jsou mnohem vyšší než cena instalace hromosvodu
  • splňte předpisy, které Vám ukládají montáž hromosvodů

Elektrorevize

Elektrorevize zajišťujeme pomocí externího pracovníka, abychom tak docílili nestrannosti a kontrola tak byla provedena v zájmu zachování maximální kvality a bezpečnosti. Kontrola bude provedena dle platných norem a pomocí revizních přístrojů, které jsou každoročně kalibrovány. Námi doporučený pracovník je samozřejmě každoročně vyškolen a přezkoušen technickým institutem a elektrotechnickým cechem.